Bijzonderheden vakantie

In verband met vakantie is de praktijk vanaf 16 juli t/m 4 augustus beperkt geopend.
Voor dringende zaken kunt u de voicemail inspreken, deze wordt regelmatig afgeluisterd. Spreek duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in.
Ook kunt u contact opnemen met Conny Hassing. Zij neemt waar in de vakantie en is te bereiken via connyhassing@pelvic.nl of op dinsdag en donderdag op tel nr 074 2665630.
Met vriendelijke groet,