Patiëntervaringsonderzoek QuestPro

Ik benieuwd naar uw ervaringen. Daarom neemt de oefentherapiepraktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd QuestPro. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Ik stel uw deelname in het belang van verbeteren van mijn zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vraag ik u om deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?

Ik zal u aan het einde van uw behandeltraject vragen of u aan dit onderzoek wilt meewerken. Indien u toestemming geeft, ontvangt u na uw behandeling een e-mail van QuestPro (uit naam van de praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u mij om de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren!