Gang van zaken

Wanneer u een afspraak heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U hoeft zich niet eerst te melden. Zodra u aan de beurt bent, wordt u uit de wachtruimte opgehaald.

Screening
Wanneer u op eigen initiatief (zonder verwijzing) bent gekomen, wordt er de eerste keer een screening afgenomen. In  deze screening wordt er door middel van een vraaggesprek vastgesteld of u bij ons op de goede plek bent. Mocht hier twijfel over bestaan dan wordt u mogelijk geadviseerd om alsnog bij uw huisarts langs te gaan.

Onderzoek
Als uit de screening blijkt dat u bij ons terecht kunt, of als u een verwijzing van de huisarts of specialist heeft, dan wordt er een onderzoek afgenomen. Dit onderzoek bevat een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek waarin uw lichaamshouding en specifieke bewegingen en functies geobserveerd worden. Tijdens dit onderzoek houdt u ten alle tijden uw ondergoed aan.

Behandeling
Naar aanleiding van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. In overleg met u worden de behandelingen gestart. Een behandeling duurt normaal gesproken (tenzij anders afgesproken) ongeveer 30 minuten. De behandeling wordt gegeven in de praktijkruimte en(indien noodzakelijk) bij u thuis. Dit gebeurt alleen in specifieke situaties.