Bekkenklachten

Wat zijn bekkenklachten?

Tijdens en na de zwangerschap bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van pijn in het bekkengebied. Nemen deze pijnklachten duidelijk toe tijdens en/of na bewegen dan zou er sprake kunnen zijn van bekkenpijn. Maar wat is bekkenpijn nu eigenlijk precies?

Oorzaak

Tijdens de zwangerschap vindt er onder invloed van zwangerschapshormonen, een natuurlijke verweking van de gewrichtsbanden in het lichaam plaats. Vooral de banden rond het bekken kunnen soms door deze verweking niet meer voldoende steun geven aan de bekkengewrichten en raken overbelast.

In sommige gevallen kan deze overbelasting leiden tot pijnklachten en problemen bij het bewegen in het dagelijks leven. We spreken dan van bekkenpijn. Deze (pijn)klachten bevinden zich meestal in het gebied van schaambeen, liezen, heupen, billen en onderrug. Daarnaast kan men last hebben van extra vermoeidheid door pijn. De plaats en de ernst van de klachten kunnen per persoon en per zwangerschap verschillen.

Klachten                                                                                                                                                       

Bekkenpijn is vooral merkbaar tijdens en na dagelijkse houdingen en bewegingen, zoals:

• lang in dezelfde houding zitten, staan en/of liggen;
• (trap)lopen;
• omdraaien in bed;
• op één been staan (bijvoorbeeld afstappen van de fiets of broek aantrekken);
• vrijen;
• bukken/tillen.

De pijn en de daaruit voortvloeiende vermoeidheid kunnen gevolgen hebben voor het deelnemen aan gezinsleven, werk, sociaal leven en sport.

De relatie tussen bekkenpijn, houding en beweging

Veel vrouwen met bekkenpijn merken dat zij zich in het dagelijks leven minder vanzelfsprekend kunnen bewegen. Onbewust wennen zij zich een verkeerde houding aan om het bekken te ontzien, maar vaak blijkt dit juist averechts te werken en nemen de klachten hierdoor alleen maar toe. Een oefentherapeut Cesar kan helpen om een voor het lichaam zo gunstig mogelijk houdings en bewegingspatroon aan te leren, waardoor het bekken minder wordt overbelast.

Tijdens de zwangerschap wordt de therapie altijd individueel gegeven. Na de zwangerschap kan dit zowel individueel als in groepsverband zijn. De groepstherapie kan aansluitend aan de individuele therapie plaatsvinden.

De individuele behandeling tijdens de zwangerschap

De individuele behandeling tijdens de zwangerschap is gericht op:

• het verlichten van pijn;
• het geven van kennis en inzicht omtrent bekkenpijn;
• het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon;
• het vinden van een balans tussen rust en activiteit;
• het voorbereiden op de bevalling en de kraamperiode.

De individuele behandeling na de zwangerschap

De individuele behandeling na de zwangerschap is gericht op:

• het verlichten van eventuele pijn;
• het begeleiden van de vrouw tijdens de kraamperiode;
• het opbouwen van de dagelijkse activiteiten met daarbij aandacht voor een juist bewegingspatroon;
• het verbeteren van de functie van de spieren rond het bekken;
• het vinden van een nieuwe balans tussen rust en activiteit.

Groepstherapie

De groepstherapie is daarnaast gericht op:

• het opbouwen van de conditie;
• het bevorderen van vertrouwen en plezier in bewegen;
• het toewerken naar hervatten of starten van
• sportactiviteiten;
• het delen en uitwisselen van ervaringen.

Meer weten of een afspraak maken?                                                                                            Neem gerust contact op. Via mail riankorblet@pelvic.nl of via telefoon/whatsapp 0639597346.